Terug
Actualiteit

Minister Henry en Carrières du Hainaut ondertekenen een overeenkomst voor het verplaatsen van de wegen in het kader van hun uitbreidingsproject

2 juli 2020
Deel het op

De officiële handtekening van deze overeenkomst – die de werkwijze voor de verplaatsing van de Rue de Neufvilles en de Route de la Pierre Bleue over een stuk van 2.3 km, als gevolg van een stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd op 25 november 2019 door de afgevaardigde ambtenaar – beschrijft – is voorzien medio juli 2020 op de site van de Carrières du Hainaut, in aanwezigheid van Minister Henry, Vice – Minister-President en Minister voor het Klimaat, Energie, Mobiliteit en Openbare Werken. De coördinatie en de uitvoering van deze werken zullen worden gecoördineerd door de Directie Wegen van Wallonië. De totale kost wordt geschat op 3 miljoen Euro, die wordt gefinancierd door Carrières du Hainaut, met een toelage van Minister Henry van 690.000 Euro, die het belang onderstreept die het Gewest aan deze uitbreiding hecht. “De Blauwe Hardsteensector is een emblematische sector in Wallonië. Hij verwerkt en bewerkt een natuurlijk en hoog - kwalitatief materiaal; de sector stelt vele mannen en vrouwen te werk die dit kleinood van de natuur ontginnen en valoriseren. De sector exporteert en toont een voortreffelijk imago van de regio naar het buitenland. De steun voor dit uitbreidingsproject verzekert een voortgezette activiteit waarvan de toekomstperspectieven uitstekend zijn en draagt bij tot het behoud op het Waalse grondgebied van dit natuurlijk en respectvol materiaal voor de omgeving”, verklaart Minister Henry.

Carrières du Hainaut

Deze werken zullen, naast het verplaatsen van de weg, toelaten om een fietspad in eigen bedding te realiseren, die langsheen de rand van de nieuwe ontginningsite van het bedrijf loopt, en die de mogelijkheid aan de fietsers biedt om zich op een veilige manier tussen Soignies en Neufvilles te verplaatsen. “Ik verheug me om te zien dat de zachte mobiliteit te Soignies toeneemt, een wens die het gehele gemeentelijk College deelt”, legt Benoît Leclercq, schepen van mobiliteit van de Stad Soignies uit.

Het uitbreidingsproject – dat deel uit maakt van een definitieve aanvaarding van een wijziging van het gewestplan van de Waalse regering in augustus 2019 – vergroot de huidige ontginningszone van 235 ha, met een bijkomende oppervlakte van 116 ha. “Het betreft een onmisbare stap voor de toekomst van Carrières du Hainaut. De uitbreiding verzekert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze Blauwe Hardsteen reserves, een noodzakelijke voorwaarde opdat Carrières du Hainaut zijn activiteiten nog meerdere generaties zou kunnen voortzetten. Wij danken het Waalse Gewest voor hun steun om ons toe te laten om het voortzetten van de activiteit te garanderen“, verklaart Max Vermorken, CEO Sigmaroc, de aandeelhouder van Carrières du Hainaut.

Dit project laat een optimale valorisatie toe van de blauwe hardsteenlagen, maar eveneens van de bovenliggende kalksteenlagen met meer bepaald het bouwen van een nieuwe breekinstallatie. Deze uitbreiding van de site voorziet uiteindelijk in het opbouwen van natuurlijke omwallingen, teneinde de industriële activiteit in eigen omgeving te integreren. Ter compensatie is een gelijkwaardige oppervlakte omgevormd tot landbouwzone, groene zone, en zone voor gemeenschappelijke uitrusting, zodat dit aan de Stad Soignies toelaat om activiteiten te ontwikkelen die aan de inwoners van Soignies ten goede komen.

BLAUWE HARDSTEEN: EEN NATUURLIJK EN DUURZAAM MATERIAAL, LOKALE KNOWHOW EN EEN POSITIEVE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

"De milieueffectenstudie van het onafhankelijke adviesbureau ARCEA heeft aangetoond dat de door het project voorgestelde uitbreiding een coherente keuze is die de voorkeur verdient, gezien de positieve en belangrijke gevolgen voor het Waalse en Belgische grondgebied op sociaal, economisch en milieugebied", verklaart Christophe Daulmerie, CEO van de Carrières du Hainaut (de conclusies van de studie zijn beschikbaar in de aanvullende informatie op het einde van het document). Carrières du Hainaut, die al meer dan 130 jaar actief is in de extractie en transformatie van de emblematische Blauwe Steen uit Henegouwen, heeft de positie van Europese marktleider kunnen innemen dankzij de voortdurende investeringen en de voortdurende ontwikkeling van zijn markten, zijn uitrusting en de knowhow van zijn personeel.

Het Belgische bedrijf is de grootste siersteengroeve van Europa en vertegenwoordigt 50% van de wereldmarkt voor blauwe hardsteen. Haar activiteit - waarvan 70% op de Belgische markt en 30% op de exportmarkt, met name in Nederland, Frankrijk en Duitsland - genereert momenteel bijna 3.000 arbeidsplaatsen (430 directe en 2.500 indirecte banen) en een omzet van 56 miljoen euro in 2019.

Het is echter een 100% Belgische structuur met alle ontginnings - en verwerkingsactiviteiten die op één enkele productiesite in België, in Soignies, worden uitgevoerd. Carrières du Hainaut engageert zich om natuursteen van hoge kwaliteit aan te bieden in het kader van een duurzame en verantwoorde aanpak met respect en waardering van de lokale grondstoffen. "Ons beleid van eco-verantwoordelijke productie en resource management stelt ons in staat om een bijzonder korte keten, een verminderde ecologische voetafdruk, eeuwenoude knowhow en een lokaal kwaliteitsproduct te garanderen aan de steeds bewuster wordende consument die lokaal wil verbruiken. In België hebben we het geluk dat we in een regio leven die rijk is aan natuurlijke grondstoffen, lokale en ecologische producten. Dit is zeker wat ons in staat heeft gesteld om de COVID-19 gezondheidscrisis op ons niveau te doorstaan zonder al te veel impact. Bovendien konden we 14 extra jonge uitzendkrachten aanwerven, een teken van de goede economische gezondheid van ons bedrijf en de aantrekkingskracht van de Belgische consument voor onze mooie steen", zegt Christophe Daulmerie.

Deze nieuwe daad en deze steun van het Waalse Gewest vormen een beslissende en cruciale stap in de voortgang van het uitbreidingsproject van het Belgische bedrijf en in de duurzaamheid van de lokale activiteit en werkgelegenheid. "We hopen dat het werk zo snel mogelijk kan beginnen. Ze zijn al vertraagd door de gezondheidscrisis die we de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Ons uitbreidingsproject moet echter snel vooruitgaan, zodat we onze markten kunnen blijven bedienen", besluit Christophe Daulmerie, CEO van Carrières du Hainaut.

 

Voor meer informatie:

Mevrouw Vanessa Barbay

Tel: 067 34 78 11

Gsm: 0499 68 83 25

Mail: v.barbay@carrieresduhainaut.com


Deel het op